HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Thẻ: htyt36

HTYT 36 – Nắng Yêu Thương

I. Mục đích, ý nghĩa: – Chia sẻ lương thực và làm công tác khám chữa bệnh đến với bà con nghèo/ bệnh tật ở Phan Thiết. II. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: 7/4/2017 – 9/4/2017 – Địa điểm: Nhà Thờ Rạng – Phan Thiết III. Công tác chuẩn bị: 1. Liên hệ