HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Thẻ: htyt34

[HTYT 34] Danh sách ủng hộ – Vĩnh Long

Cập nhật danh sách ủng hộ HTYT 34 – Vĩnh Long (14/09/2016) 1 Quỹ tồn 20,165,000 2 Anh Phong Trần + Bạn 4,000,000 3 Bạn Bình Minh 3,000,000 4 Chị Nga ủng hộ 300 kg Chưa ck 2,640,000 5 Chị Minh Chau Vo 2,000,000 6 Anh Doan Dieu Minh Nghé giữ 1tr 2,000,000 7 Anh Thuấn 1,500,000

[HTYT 34] – Miền Tây Sông Nước – Vĩnh Long

  I. Mục đích, ý nghĩa: – Chia sẽ lương thực đến với bà con nghèo ở miền Tây Sông Nước. II. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: dự kiến 2 ngày 8 – 9/10/2016 – Địa điểm: Xã Lộc Hòa, Xã Bình Hòa Phước – Long Hồ – Vĩnh Long III. Công tác