HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Thẻ: HTYT33

[HTYT 33] Cập nhật danh sách ủng hộ

Cập nhật danh sách ủng hộ HTYT 33-HHTM (10/9/2016) Anh Đoàn Diệu Minh : 1.000.000 VNĐ Gia đình dòng họ Lữ: 1.000.000 VNĐ (đã nhận) MCP Fashion Shop: 500.000 VNĐ (đã nhận) Lê Thanh: 200.000 VNĐ (đã nhận) Chị Vũ Bình Minh: 300.000 VNĐ (đã nhận) Chị Nguyễn Thuỳ Phương: 200.000 VNĐ (đã nhận) Chị

KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 33

[HTYT 33] KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 33 Đến hẹn lại lên, như một truyền thống hàng năm, HTYT vẫn luôn đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ kết hợp tổ chức các chương trình trung thu cho các em nhỏ. Năm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em vào dịp