HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Thẻ: htyt31

HTYT 31 – Phan Rang – Nắng Và Gió

I. Mục đích, ý nghĩa: – Tưới nước mảnh đất khô cằn II. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: dự kiến 3 ngày 20,21,22/5/2016 – Địa điểm: Phan Rang, Bắc Ái III. Công tác chuẩn bị: 1. Liên hệ địa phương : – Chính quyền tại địa phương. – Trường học 2. Đối tượng