HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Lưu trữ

KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 19

KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 19 (Ngày 14/09/2013) I. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: ngày 14/09/2013 – Địa điểm: Bệnh Viện Huyết Học Truyền Máu – Phạm Viết Chánh – Q3 II. Lịch trình cụ thể Ngày 14/09/2013: – 10h00 tập trung tại cửa bệnh viện Huyết Học Truyền Máu – 10h30