HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

Members

CEO tại Làm Khác Đi
Đã tham gia hơn một năm trước

Làm việc tại VNG Corporation
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

SaigonCTT
Đã tham gia hơn một năm trước

Software development manager tại Fimplus Digital JSC
Đã tham gia hơn một năm trước

Director tại Flash of Lighting Co., Ltd
Đã tham gia hơn một năm trước

SMU
Đã tham gia hơn một năm trước

Sales tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia hơn một năm trước

Quét lá bồ đề tại Bồ Đề Phủ
Đã tham gia hơn một năm trước

Truong Duyen
Đã tham gia hơn một năm trước

Kend Tran
Đã tham gia hơn một năm trước

Làm việc tại Tổng Giám Đốc Công Ty Chém Gió Xuyên Quốc Gia
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

THPT Eahleo
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Product Manager tại CTy TNHH TM DV KT Hoàng Vũ
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

DH Kinh Te TPHCM
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

THPT Khâm Đức
Đã tham gia
Bùi Kiều Trang đã thêm · khoảng 6 tháng trước

Tổng Quản tại SSGroup
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Sculptor tại Clayyot
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Trường trung cấp kĩ thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn
Đã tham gia
Kendy Nguyen đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại VNG Corporation
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Royal Oak Nails
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Trùm tại Những Câu Nói Hay Nhức Nhói
Đã tham gia hơn một năm trước

Tiểu học Thái Thịnh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Player – Flash DEV tại HDViet
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · khoảng 5 tháng trước

Làm việc tại SOUL Music and Performing Arts Academy – SMPAA
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Sài gòn tại Sài Gòn Lang Thang
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

Trường Đại học Tài chính – Marketing
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại TRG International
Đã tham gia
Quynh Nhu Cao đã thêm · hơn một năm trước

Dược Sỹ tại Nhà Thuốc Tây Hoàng Danh
Đã tham gia
Nguyễn Mura Đạt đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Freelancer
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Senior Developer tại Garena Vietnam
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

THPT Tân Phước
Đã tham gia
Phạm Vương Thanh Hải đã thêm · hơn một năm trước

UBI
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Anh Ly
Đã tham gia
Phạm Vương Thanh Hải đã thêm · hơn một năm trước

Cuisiner tại Sheraton Saigon Hotel & Towers
Đã tham gia
Phạm Vương Thanh Hải đã thêm · hơn một năm trước

Đại học dân lập Hùng Vương
Đã tham gia
Nguyen Trung Nguyen đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại VNG Corporation
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại VTV9
Đã tham gia hơn một năm trước

Mầm non học sinh hư
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Singer dancer tại Flamenco The Mosquito
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Công Ty TNHH Cảnh Quan Triệu Phú
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại VNG Corporation
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Joombi Games
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Founder/ Blogger tại Mrquay.com
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Senior Software Engineer tại Lockon Vietnam Co., Ltd.
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại 3D Animator
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Giao vien tại Truong Mam Non
Đã tham gia
Thu Tam đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Thất Nghiệp
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hoàng Đình Trung đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Tuổi Trẻ Newspaper
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia hơn một năm trước

Làm việc tại Vinafood II
Đã tham gia
Phong Tran đã thêm · hơn một năm trước

Country Manager tại Superawesome.tv
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

平1号 tại 無線屋
Đã tham gia
Nguyễn Mura Đạt đã thêm · hơn một năm trước

Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

THPT Nguyễn Thái Bình – TpHCM
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Vừa Kiêu Vừa Chảnh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Marketing Communications tại KPMG Vietnam
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Google Adwords and Facebook Marketing tại Tumblr
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

3D Artist tại Sparx* Vietnam
Đã tham gia hơn một năm trước

EDHEC Business School
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

Trung tâm công nghệ phần mềm đại học cần thơ khu III
Đã tham gia
Bùi Kiều Trang đã thêm · hơn một năm trước

Ntec Tertiary Group
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · khoảng 5 tháng trước

Giám đốc điều hành tại Robusta Technology & Training
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

Trường Đại học Nha Trang
Đã tham gia
Bùi Kiều Trang đã thêm · khoảng 11 tháng trước

Đại học Văn hóa TP. HCM
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đã tham gia
Trần Đình Bảo đã thêm · khoảng 7 tháng trước

Làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · hơn một năm trước

Chuyên Viên Chém Gió tại Hội Cha Mẹ Nhân Ái Việt Nam
Đã tham gia hơn một năm trước

Làm việc tại Bảo Hiểm Korea Life
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Public Relations Manager (PR Manager) tại KIMTOCO
Đã tham gia
Hà Sơn đã thêm · hơn một năm trước

Sinh viên tại Trường Đại học Hoa Sen
Đã tham gia
Hang Moon đã thêm · khoảng 8 tháng trước

SINH VIÊN tại HCM City University of Transport
Đã tham gia
Bùi Kiều Trang đã thêm · hơn một năm trước