HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Tháng: Tháng Năm 2016

[HTYT 31] Danh sách ủng hộ Phan Rang – Bình Thuận

Cập nhật danh sách ủng hộ HTYT 31-Phan Rang (19/5/2016) 1 Mạnh thường quân (bạn chị Thu Tâm): 10.000.000VNĐ 2 Chị Hannah Nguyen : 5.000.000 VNĐ 3 Anh Trần Lê Đông Nguyên 5.000.000VNĐ 4 Chị Minh Chau Vo : 3.000.000 VNĐ 5 Chị Uyên Thi (bạn Thu Tâm) : 2.000.000 VNĐ 6 Chị Hồng Liên

HTYT 31 – Phan Rang – Nắng Và Gió

I. Mục đích, ý nghĩa: – Tưới nước mảnh đất khô cằn II. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: dự kiến 3 ngày 20,21,22/5/2016 – Địa điểm: Phan Rang, Bắc Ái III. Công tác chuẩn bị: 1. Liên hệ địa phương : – Chính quyền tại địa phương. – Trường học 2. Đối tượng