HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Tháng: Tháng Mười 2015

[HTYT 29] Danh Sách Ủng Hộ – Trà Sư , An Giang

Chân thành cảm ơn các anh, chị đã ủng hộ Chị Minh Chau Vo : 1.000.000 VNĐ Một Mạnh thường quân ủng hộ : 1.000.000 VNĐ Anh Đoàn Diệu Minh  : 1.000.000 VNĐ Chị Huynh My Hang ủng hộ : 1.000.000 VNĐ Chị Truc Loi Huynh ủng hộ : 1.000.000 VNĐ Chị Cao Trang 500.000 VNĐ Anh Nguyễn