HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Tháng: Tháng Năm 2015

[HTYT 26] Tiếp Sức Đến Trường

KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG 26 “HTYT 26 – Tiếp Sức Đến Trường” (Ngày 30/05/2015) I. Mục đích, ý nghĩa: – Xung quanh ta còn rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nghị lực vượt qua khó khăn để bước tiếp tới trường. Nhằm động viên và khích lệ tinh