HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Tháng: Tháng Ba 2015

[HTYT 25]Danh Sách Hỗ Trợ Bến Tre – Nhường cơm sẻ áo:

1 Nhóm anh Hải + anh Tâm ACB 5,000,000 VND 2 Chị Nguyễn Hoàng Quế Nga 2,000,000 VND 3 Chị Minh Châu Võ 1,000,000 VND 4 Anh Phạm Quốc Dũng 1,000,000 VND 5 Chị Hạnh + anh Linh 1,000,000 VND 6 Anh Đinh Công Dũng 1,000,000 VND 7 Bạn Tâm Nguyễn 1,000,000 VND 8 Chị