HTYT

Đi Khắp Bốn Phương, San Sẻ Yêu Thương

HTYT

Lưu trữ

HTYT 36 – Nắng Yêu Thương

I. Mục đích, ý nghĩa: – Chia sẻ lương thực và làm công tác khám chữa bệnh đến với bà con nghèo/ bệnh tật ở Phan Thiết. II. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: 7/4/2017 – 9/4/2017 – Địa điểm: Nhà Thờ Rạng – Phan Thiết III. Công tác chuẩn bị: 1. Liên hệ

HTYT 37 – Cập nhật danh sách ủng hộ HTYT 37

HTYT xin cập nhật danh sách ủng hộ HTYT 37 – Tiếp Sức Đến Trường tới thời điểm hiện tại theo link đính kèm (Cập nhật 14/8/2017): https://drive.google.com/…/0B_AMif6EuR4HUHZTMXV5aVJhV…/view… Chi phí tài trợ từ các Mạnh Thường Quân đã nhận được: 18.300.000 VNĐ Quỹ HTYT còn lại: 4.320.000 VNĐ => Tổng chi phí hiện có: 22.620.000VNĐ

[HTYT 35] Xuân Sẻ Chia – Tây Ninh

I. Mục đích, ý nghĩa: – Chia sẽ lương thực đến với bà con nghèo ở Tây Ninh. II. Thời gian, địa điểm: – Thời gian: dự kiến 2 ngày 7/1/2016 – 8/1/2017 – Địa điểm: Xã Thanh Điền Tây Ninh III. Công tác chuẩn bị: 1. Liên hệ địa phương : – Chính quyền

[HTYT 34] Danh sách ủng hộ – Vĩnh Long

Cập nhật danh sách ủng hộ HTYT 34 – Vĩnh Long (14/09/2016) 1 Quỹ tồn 20,165,000 2 Anh Phong Trần + Bạn 4,000,000 3 Bạn Bình Minh 3,000,000 4 Chị Nga ủng hộ 300 kg Chưa ck 2,640,000 5 Chị Minh Chau Vo 2,000,000 6 Anh Doan Dieu Minh Nghé giữ 1tr 2,000,000 7 Anh Thuấn 1,500,000